Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Hier vind je de privacyverklaring van Jörgen Hulst. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Jörgen Hulst.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Jörgen Hulst

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Jörgen Hulst. Jörgen Hulst is een bedrijf dat websites bouwt in WordPress en zich daarnaast bezighoudt met social media en fotografie. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jörgen Hulst verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Jörgen Hulst, neem dan gerust contact op!

info@jorgenhulst.nl | 06 21 28 42 43
Twijnen 25 | 3421 JM Oudewater
BTWnr NL17553295B02 | KVKnr. 66536669

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jörgen Hulst. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Jörgen Hulst via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je (voor)naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 2. Google Analytics. De website van Jörgen Hulst verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Jörgen Hulst ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Email. De e-mail van Jörgen Hulst wordt gehost bij Hosting en website. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hosting en website.
 2. Website en back-ups. De website en back-ups van de website worden gehost bij Hosting en website. Gegevens die jij achterlaat op de website van Jörgen Hulst zijn op de servers van Hosting en website opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jörgen Hulst, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met VersGemerkt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 2. Google Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Jörgen Hulst of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Jörgen Hulst prive is. Je herkent deze beveiliging aan het grijze slotje voor de url (alleen bij desktop zichtbaar).

Jouw rechten

 1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jörgen Hulst vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jörgen Hulst. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jörgen Hulst.
 3. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jörgen Hulst opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jörgen Hulst al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jörgen Hulst vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jörgen Hulst niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Jörgen Hulst jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@jorgenhulst.nl onder toezending van een kopie id-bewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Jörgen Hulst verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Jörgen Hulst via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jörgen Hulst de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Jörgen Hulst met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Jörgen Hulst behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jörgen Hulst dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jörgen Hulst te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@jorgenhulst.nl | 06 21 28 42 43
Twijnen 25 | 3421 JM Oudewater
BTWnr NL17553295B02 | KVKnr. 66536669